diumenge, 15 de maig de 2022

DIBUIX DE L'ESPAI DEL NATURAL: SORTIM DE CLASSE PER A DIBUIXAR!

     Ens trobem en la recta final del 3r triemstre de Dibuix Artístic del 2n de batxillerat d'arts plàstiques, a l'Ins Jaume I de Salou. Un dels exercicis que més bons resultats em dona per a preparar les proves PAU amb els alumnes pel que fa al dibuix de paisatges o d'espais construïts, és sortir pels voltants del nostre institut, i treballar petits apunts de 35-45 minuts amb la seva llibreta d'artista. És un treball que realitzen amb una tècnica lliure, però preferentment, humida (retoladors, pinzell d'aigua, aquarel.les...) amb l'objectiu que treballin la memòria visual d'espais construïts i naturals i aprenguin estratègies àgils per a recrear graficoplàsticament el que veuen.. no tant per representar-ho de forma hiperrealista, ja que cada estudiant en fa una síntesi i interpretació personal del que veu, sinó per a adquirir molta pràctica de cara a les proves de selectivitat, on hauran de dibuixar de memòria i "construir" espais. Si no s'ha fet mai abans, costa entendre com funciona la línia horitzó i els punts de fuga, a part de la incidència de la llum sobre els elements que miren. Així practiquen maneres de jerarquitzar l'espai amb la graficoplàstica, la combinació de diferents indicadors de profunditat, la proporció entre els elements en les fases de construcció del dibuix, l'enquadrament més adequat, etc. Us passo tot seguit un resum de fotografies d'aquests dies de final de curs:


DIBUIX DE PAISATGES A PARTIR DE FOTOGRAFIES

    Ens trobem a la recta final del 3r trimestre de Dibuix Artístic del 2n de batxillerat d'arts plàstiques, a l'Ins Jaume I de Salou. Aquest, és un trimestre dedicat al dibuix de l'espai i del paisatge, entès des de molts punts de vista. L'experiència del confinament degut a la pandèmia en cursos passats, ens va obligar a treballar el dibuix de paisatges a través de fotografies. I aleshores vaig notar que aquest exercici ajudava a l'alumnat amb poc nivell de dibuix, amb poca memòria visual i que no acostuma a dibuixar gaire, si no se l'obliga. Per aquesta raó, he seguit proposant aquesta activitat a finals del 3r trimestre, perquè dona bons resultats, i sense voler, fa treballar a l'estudiant, possibles escenaris de les proves PAU, guanyant així repertori en el dibuix de paisatge de memòria.

    A partir de fotografies seleccionades que tenim penjades al moodle de la matèria de Dibuix Artístic, demano a l'alumnat, que amb tècnica graficoplàstica lliure, i a gust de cadascú, n'interpreti una solució (cromàtica, monocromàtica o acromàtica), sense perdre de vista els criteris lumínics, és a dir, no necesàriament han de reproduir els colors "reals" sinó que vull un treball de llums: màxima il.luminació, tons mitjos i tons de màxim valor. D'aquesta manera, l'alumnat aprèn a aplicar tècniques gràficoplàstiques i estratègies de dibuix d'espais, en un repte més fàcil i assequible...i això després ho noto positivament quan solucionem proves PAU. Així que aquest any, durant el 3r trimestre dedicat al dibuix d'espais i paisatge, he combinat les dues coses: el treball de dibuix del natural (molt més difícil de sintetitzar) i el treball de dibuix de fotografies penjades al moodle. Treballar la llum a través del color els costa molt, i amb aquests petits dibuixos "d'entrenament" aprenen molt més de cara a les proves PAU. Tot seguit us passo alguns exemples: