dilluns, 15 de novembre de 2021

PRÀCTICA DE DIBUIX CIENTÍFIC A LA MATÈRIA DE DIBUIX DE 2N DE BATXILLERAT

Al llarg del mes d'octubre, a la matèria de Dibuix Artístic de 2n de batxillerat, a l'Institut Jaume I de Salou, hem treballat el dibuix descriptiu de volums, objectes i formes naturals. Seguint amb aquest àmbit, a finals de mes, ens hem endinsat en el dibuix científic. A classe vam treballar les diferències entre el dibuix artístic i científic, amb mostres de les dues especialitats. A la selectivitat ha sortit de forma més aviat secundària, però és una possible via professional que no podem desmerèixer. Aquest exercici de dibuix científic que tot just us presento suposa portar el dibuix del natural a la màxima expressió descriptiva, per tal d'explicar de forma gràfica i amb claredat, com és una planta, la seva tija, la seva fulla, la seva flor, els pètals, les diferents parts i les textures, amb el màxim detall possible. Aquest apartat ens permet treballar a classe la relació entre la biologia i el dibuix, i xafardejar la feina d'il.lustradors científics de l'APIC o estudiar el cas de Jordi Sabaté Pi i els seus dibuixos. També hem estat mirant una mica la història del dibuix científic a través d'imatges. L'activitat l'hem realitzat en una làmina din A 4 durant dues sessions, en un total de 3 hores. Cada alumne havia de portar una planta amb flor. A partir d'un estudi minuciós s'havia de descriure gràficament i amb el màxim rigor, la tija, la fulla i la flor de la planta triada. Amb aquesta proposta tanquem el dibuix descriptiu. Tenint en compte que ens trobem immersos en la 26a Setmana de la Ciència, ens ha semblat una genial idea crear una exposicó virtual a <https://www.artsteps.com/>. Alguns d'aquest treballs també els podreu veure exposats al vestíbul del nostre centre fins a final de mes.
Tot seguit us mostro exemples dels millors resultats:

EXPOSICIÓ VIRTUAL a https://www.artsteps.com/

dimecres, 3 de novembre de 2021

DIBUIX DESCRIPTIU D'OBJECTES I FORMES NATURALS: EL BODEGÓ

    Durant el mes d'octubre, a la matèria de Dibuix Artístic de 2n de batxillerat, a l'Institut Jaume I de Salou, hem treballat els volums, els objectes i les formes naturals, deixant per a més endavant temes més complexos com la figura humana o el dibuix d'espais i paisatge. Emmarcats en aquest àmbit, i després de practicar diverses proves PAU, vaig plantejar als estudiants de treballar l'habilitat tècnica de la descripció d'objectes i formes a través del dibuix del natural, utilitzant el color. Preferentement color versemblant, tot i que en algun cas, es va voler optar pel color amb criteris lumínics i no versemblants. Es tracta doncs, d'una pràctica que trenca amb les proves PAU, perquè es desenvolupa a un altre ritme, més lent, on l'alumnat pot aprofundir en el coneixement del clarobscur i l'ambientació amb color. És un exercici que a diferència de les proves de selectivitat NO es fa de memòria, sinó de l'observació del natural. I permet practicar aspectes d'encaix, proporció i llum. La tècnica proposada va ser els llapis aquarel·lables o les aquarel·les, i en format din A3. És un bon exercici per agafar confiança, i aprofundir en el dibuix del vidre, de les formes orgàniques, de la recreació de textures... En ser un exercici amb major dedicació horària es va poder tutoritzar pausadament. Va ser molt útil sobretot per aquells que van més fluixos. Tot seguit us passo imatges d'alguns dels resultats:
ACTIVITAT: POM DE PORTA

    Continuem a la matèria de Dibuix Artístic de 2n de batxillerat, de l'Institut Jaume I de Salou, amb el tema del trimestre: el dibuix de volums, objectes i formes naturals. Lligat amb aquest àmbit, vaig propsar aquesta 3a prova PAU. En aquesta classe, practiquem des del primer dia aquests tipus d'enunciats amb temps limitat, per acostumar l'alumnat a dibuixar escenaris creatius sota pressió. D'aquesta manera es poden treballar estratègies de dibuix que s'ajusten millor a aquests tipus de proves. No és el mateix dibuixar tenint tot el temps del món, que fer-ho de memòria, i amb un temps limitat. Són reptes de dibuix pensats per a ser resolts en una hora i poc més. Però costa acostumar-se a treballar així, els estudiants en són ben conscients, i per això ho practiquem constantment des del primer dia.

  

     
L'exercici mostra una fotografia d'un primer terme d'un pom de porta, i demana a l'alumnat de reproduir la foto amb una proporció igual o superior, però canviant el punt focal de llum, de manera que li arribi des de la dreta (d'aquesta manera es pot avaluar l'habilitat tècnica i la seva capacitat de dibuix descriptiu) però a la vegada proposa de continuar aquesta fotografia i situar el pom de porta en un espai evocador i no realista, deixant molt oberta la pregunta (i permetent avaluar la capacitat creativa, la imaginació i el risc que assumeix l'alumnat). És una activitat centrada en la temàtica del 1r trimestre, però que ja obre la porta a conceptes espaials, atmosfèrics i criteris lumínics, que s'han de començar a dominar. Permet detectar mancances, bloquejos, errors que es poden anar treballant al llarg de les setmanes. Com sempre, va ser resolta a classe al llarg de dues hores amb possibilitat de millora a casa. Us passo tot seguit alguns dels millors treballs:ACTIVITAT: DIBUIX DE VOLUMS DISPOSATS EN 4 GRAONS D'ESCALA

    A la materia de Dibuix Artístic, comencem el primer trimestre centrant-nos en la representació de volums, objectes i formes naturals. Deixem per als propers trimestres el dibuix de figura humana i el dibuix d'espais i paisatge, que ja tenen la seva pròpia complexitat. En relació a la temàtica d'aquest mes d'octubre, vaig proposar aquesta prova PAU, que fa anys que treballo a classe perquè em permet avaluar molt bé les habilitats graficoplàstiques amb què l'alumnat del batxillerat d'arts plàstiques, de l'Institut Jaume I, em puja a 2n de batxillerat. L'acostumo a proposar al principi perquè majuda a refrescar coneixements previs sobre aspectes bàsics del dibuix, la composició, la llum i la graficoplàstica. L'exercici demana a l'alumnat de dibuixar 4 volums (cilindre, con, esfera i cub) distribuïts en quatre graons (i deixa la interpretació de graons molt oberta) en un espai poètic i evocador. Per tant planteja una part de domini tècnic, i una altra de més creativa, que se centra de ple amb el que estem treballant a classe aquests dies. La interpretació de l'enunciat pot ser força lliure, i possibilita que l'estudiant pugui treballar tant la memòria visual (per a descriure volums a través del dibuix) com la imaginació. Cal tenir en compte que és una prova PAU, que va ser feta a classe al llarg de dues hores amb possibilitat de millora a casa.

    És un primer repte que m'ajuda com a docent a detectar dificultats que s'hauran de treballar al llarg del curs. La creativitat, la personalitat, la qualitat tècnica no serveixen de res si no es poden demostrar en un treball en un temps limitat, que els permeti superar les provés d'accés a la universitat. L'objectiu d'aquest 2n curs doncs, és preparar a tot aquest alumnat que ja té un gran potencial creatiu, a ser eficaç en una prova que no pot durar més d'una hora i mitja. Tot seguit us passo exemples d'aquella jornada: